Más néven, de számos országban létezik és működik jól az MRP – Külföldi Példák

A munkavállalói részesedésszerzés egyik formáját a privatizáció gyorsítását és a munkavállalók kedvezményes tulajdonszerzését célul kitűző 1992. évi XLIV. törvény, a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról (MRP törvény) honosította meg Magyarországon.

A modern piacgazdaság által létrehozott munkavállalói tulajdon egyik formája a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP), ahol a tagok egyszerre tulajdonosok és munkavállalók is.

Az MRP törvény 2015. november 28. napján hatályba lépett módosításával lehetőség nyílt un. új típusú munkavállalói résztulajdonosi program (MRP) indítására.

MRP másnéven ESOP az Egyesült Államokban

Amerikában a munkavállalói tulajdonnak ezt a formáját ESOP-nak hívják, amely világon az első, leghosszabb ideje működő, és kifejlett változata a munkavállalói tulajdonnak. Az ESOP nem a hagyományos iparágak, esetleg már válságba került kis cégeinek mozgalma, – ahogy nálunk elképzelik – hanem éppen az új iparágak, az „újgazdaság” területe és a nagyvállalatok felé terjed.

A munkavállalói tulajdon gyors fejlődésének az oka, hogy stabilizálja a demokráciát és a piacgazdaságot, hozzájárul ugyanis a középosztályú rétegeknek a társadalom többségévé szélesítéséhez. Másrészt alkalmas a spekulációs vállalatfelvásárlás és a társadalom nagyfokú differenciálódásának mérséklésére is. A munkavállók tulajdonossá válása komoly hatékonyság növelő is lehet, amely a munkavállalók és vezetők megváltozott szerepéhez köthető.

Az ESOP modellt arra dolgozták ki, hogy arra ösztönözze a tulajdonosokat, hogy a vállalatot dolgozói részére adják át, ne pedig harmadik félnek adják el, és arra irányul, hogy a munkavállalói tulajdon aránya fokozatosan emelkedve akár 100%-ot érjen el. Ez lehetővé teszi, hogy az eladást tervező tulajdonosok anélkül adják el részvényeiket, hogy a többi tulajdonost is eladásra kényszerítsék.

Az MRP működésének alapja, hogy a társaság létrehoz egy alapot az MRP szervezetben (a szervezet Európában általában alapítvány vagy egyesületi, Észak-Amerikában és Nagy-Britanniában általában trust formában hozzák létre) a munkavállalók részére, és úgy juttat részesedést a résztvevőknek, hogy részvényeket, üzletrészt ruház át vagy pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújt az MRP szervezet részére, amely ezt követően ebből részvényéket, üzletrészt vásárol, vagy az MRP szervezet hitelből vásárol új vagy meglévő részvényt vagy részesedést. Az MRP szervezet a részvényeket, üzletrészeket együttesen kezeli és a résztvevők részére nyitott számláin tartja nyilván az egyes résztvevők tagi részesedését. A hitelt a társaság általában pénzbeli hozzájárulás juttatásával vagy a megszerzett vagyonrészre jutó osztalékból törleszti. A munkavállalók a törlesztés ütemében válnak egyénileg is a részvények tulajdonosaivá, s annak befejezése után megkapják az osztalékhoz való jogot is. A National Center of Employee Ownership által végzett felmérés szerint, jelenleg az Egyesült Államokban megközelítőleg 10.000 ESOP program működik, amely programok kb. 13 millió munkavállalót érintenek.

MRP Európában

A Munkavállaló Tulajdon Európai Szövetségének az európai nagyvállalatokra kiterjedő 2016-os felmérése (MTESZ felmérés) szerint munkavállalók részesedésszerzése a gazdasági válság hanyatlását követően 2013. évtől folyamatosan emelkedett és 2016-ban az eddigi legmagasabb szintet érte el, megközelítőleg 32.5 milliárd euro munkavállalói tulajdonnal, amely az európai nagyvállalati munkavállalók 21.7%-át érinti. A munkavállalók pénzügyi részvételére a nagy európai vállalatok 94%-a alkalmazza a munkavállalói részesedésszerzés valamely formáját, és 2016-ban a nagy európai vállalatok 28.1%-a indított új munkavállalói résztulajdonosi programot.

A legtöbb munkavállalói résztulajdonosi programot alkalmazó nagyvállalat Európában 2016-ban Nagy-Britanniában (608), Franciaországban (361) és Németországban (223) található. Az MTESZ felmérés adatai szerint Franciaországban a legmagasabb a tulajdonos munkavállalók száma közel 3 millió munkavállalóval, Nagy-Britanniában 2 millió és Németországban 30 ezer. Franciaországban az egyes munkavállalók által tulajdonolt részesedés értéke 23.316 euró, összesen 63,1 milliárd euró, amely a francia nagyvállalatok tulajdonának 4,01%-át teszi ki. Ugyanez Angliában 17.544 euró, összesen 37.3 milliárd euró, amely az angol nagyvállalatok tulajdonának 1,45%-át teszi ki.

Olyan jelentős és Magyarországon is ismert vállalatok alkalmazzák sikeresen a munkavállaló résztulajdonosi programokat, mint L’oreál, Allianz, Lufthansa, Airbus, Air France, OMV, Siemens, Auchan, Tesco vagy a magyar Richter cég. Az MTESZ 2016-os riportja szerint Európában jelenleg három nagyvállalat van kizárólag a munkavállalók tulajdonában, az angol John Lewis Partnership 90,700 munkavállalóval, a Palmer, Harvey and McLane vállalat 3500 munkavállalóval és a német Schunk társaság 8,100 munkavállalóval.
Néhány európai ország, mint Nagy-Britannia, Ausztria, Spanyolország, Dánia és Lengyelország, a munkavállalói részesedésszerzés alkalmazását a gazdasági fellendülés kulcsfontosságú elemének tekintve, 2016-ban megduplázta a munkavállalói részesedésszerzés alkalmazását ösztönző kedvezményeket.

Magyarországon a 2015. év folyamán történt MRP törvény módosítása következtében az MRP szervezetek létjogosultsága ismét előtérbe kerülhet, az új típusú MRP szervezet működéséhez ugyanis jelentős adókedvezmények is kapcsolódnak. A kedvezményeket részben a munkavállalók, részben a vállalat veheti igénybe, melyek azonban a régi típusú (privatizációs) MRP-ket nem érinti, ezért érdemes lehet elgondolkodni a korábbi szabályok szerint működő MRP-k átalakításán is.